آرنا ورزشی - برنامه و نتایج کامل نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران ( فصل 96 - 97 ) جام خلیج فارس به این شرح است :

هفته اول

  پنجشنبه 05 امرداد 1396  
 سیاه جامگان 2 :: 2 ذوب آهن
استقلال خوزستان 1 :: 0 تراکتورسازی
نفت تهران 2 :: 1 سپیدرود رشت
پرسپولیس 2 :: 0 فولاد خوزستان
  جمعه 06 امرداد 1396  
گسترش فولاد 1 :: 4 پارس جنوبی جم
 سپاهان 1 :: 1 سایپا
 پیکان 1 :: 1 پدیده
صنعت نفت آبادان 1 :: 0 استقلال

 هفته دوم

  پنجشنبه 12 امرداد 1396  
 تراکتورسازی 1 :: 2 پرسپولیس
سایپا 3 :: 2 صنعت نفت
فولاد 1 :: 1 نفت تهران
سپیدرود رشت
1 :: 2 سیاه جامگان
  جمعه 13 امرداد 1396  
پدیده 4 :: 0 سپاهان
ذوب آهن
3 :: 0 گسترش فولاد
استقلال 0 :: 0 استقلال خوزستان
پارس جنوبی جم
3 :: 2 پیکان

 هفته سوم

  پنجشنبه 19 امرداد 1396  
گسترش فولاد
1 :: 0
سپیدرود رشت
استقلال خوزستان
1 :: 2
سایپا
نفت تهران
0 :: 3
پرسپولیس
  جمعه 20 امرداد 1396  
سیاه جامگان 1 :: 2
فولاد
پیکان
0 :: 0
ذوب آهن
سپاهان
1 :: 1
پارس جنوبی جم
استقلال 1 :: 0
تراکتورسازی
صنعت نفت 2 :: 0
پدیده

هفته چهارم

  چهارشنبه 25 امرداد 1396  
پرسپولیس
1 :: 1
سیاه جامگان
  پنجشنبه 26 امرداد 1396  
تراکتورسازی
2 :: 1
نفت تهران
ذوب آهن
0 :: 2
سپاهان
سایپا
1 :: 0
استقلال
پارس جنوبی جم 2 :: 1 صنعت نفت آبادان
  جمعه 27 امرداد 1396  
پدیده 2 :: 2
استقلال خوزستان
سپیدرود رشت 1 :: 0
پیکان
فولاد 2 :: 1
گسترش فولاد

هفته پنجم

  سه شنبه 31 امرداد 1396  
استقلال
0 :: 2
پدیده
سپاهان 0 :: 0
سپیدرود رشت
سایپا 0 :: 2
تراکتورسازی
صنعت نفت آبادان 2 :: 2
ذوب آهن
  پنجشنبه 02 شهریور 1396  
سیاه جامگان 1 :: 1
نفت تهران
پیکان 1 :: 0
فولاد
استقلال خوزستان 0 :: 1
پارس جنوبی جم
  پنجشنبه 16 شهریور 1396  
گسترش فولاد
0 :: 3
پرسپولیس

هفته ششم

  پنجشنبه 23 شهریور 1396  
سپیدرود رشت
2 :: 0
صنعت نفت آبادان
نفت تهران
0 :: 0
گسترش فولاد
فولاد 2 :: 0
سپاهان
  جمعه 24 شهریور 1396  
پدیده 3 :: 0
سایپا
تراکتورسازی 1 :: 1
سیاه جامگان
ذوب آهن
6 :: 0
استقلال خوزستان
پارس جنوبی جم 2 :: 0 استقلال
  یکشنبه 26 شهریور 1396  
پرسپولیس
0 :: 1
پیکان

هفته هفتم

  چهارشنبه 29 شهریور 1396  
استقلال
1 :: 1
ذوب آهن
  پنجشنبه 30 شهریور 1396  
سیاه جامگان
0 :: 1
گسترش فولاد
استقلال خوزستان 0 :: 0
سپیدرود رشت
سپاهان
2 :: 2
پرسپولیس
  جمعه 31 شهریور 1396  
تراکتورسازی 1 :: 2
پدیده
پیکان 3 :: 1 نفت تهران
سایپا 1 :: 1 پارس جنوبی جم
صنعت نفت آبادان 0 :: 1 فولاد

هفته هشتم

  سه شنبه 04 مهر 1396  
سپیدرود رشت 1 :: 2
استقلال
ذوب آهن 1 :: 1 سایپا
فولاد 1 :: 1 استقلال خوزستان
نفت تهران 1 :: 0 سپاهان
  پنجشنبه 06 مهر 1396  
گسترش فولاد 1 :: 2
تراکتورسازی
سیاه جامگان
0 :: 2
پیکان
پارس جنوبی جم 1 :: 1
پدیده
  ----  
پرسپولیس --:--
صنعت نفت آبادان

 

کانال تلکرام آرنا نیوز

هفته نهم

  پنجشنبه 20 مهر 1396  
پیکان 1 :: 0
گسترش فولاد
استقلال خوزستان 1 :: 3
پرسپولیس
  جمعه 21 مهر 1396  
سپاهان 2 :: 0
سیاه جامگان
تراکتورسازی 1 :: 1
پارس جنوبی جم
پدیده 2 :: 2
ذوب آهن
سایپا 1 :: 1
سپیدرود رشت
استقلال 0 :: 0
فولاد
صنعت نفت آبادان 1 :: 0
نفت تهران

هفته دهم

  سه شنبه 25 مهر 1396  
نفت 1 :: 0
استقلال خوزستان
  پنجشنبه 27 مهر 1396  
گسترش فولاد 0 :: 0
سپاهان
پیکان 2 :: 1
تراکتورسازی
سیاه جامگان
0 :: 1
صنعت نفت آبادان
سپیدرود رشت 2 :: 1
پدیده
فولاد 1 :: 1
سایپا
  جمعه 28 مهر 1396  
ذوب آهن
0 :: 3
پارس جنوبی
  پنجشنبه 04 آبان 1396  
پرسپولیس 1 :: 0
استقلال

هفته یازدهم

  سه شنبه 09 آبان 1396  
پدیده 2 :: 2
فولاد
سایپا 0 :: 2
پرسپولیس
تراکتورسازی
0 :: 0
ذوب آهن
سپاهان 0 :: 1
پیکان
استقلال 2 :: 0
نفت تهران
  جمعه 28 مهر 1396  
پارس جنوبی جم
3 :: 1
سپیدرود رشت
استقلال خوزستان 2 :: 1
سیاه جامگان
  پنجشنبه 04 آبان 1396  
صنعت نفت آبادان
0 :: 1
گسترش فولاد

 

کانال تلکرام آرنا نیوز

جدیدترین خبرها