آرنا ورزشی - برنامه و نتایج کامل نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران ( فصل 96 - 97 ) جام خلیج فارس به این شرح است :

هفته شانزدهم

  جمعه 01 دی 1396  
پدیده 1 :: 1 پیکان
ذوب آهن
0 :: 0 سیاه جامگان
سپید رود رشت
3 :: 1 نفت تهران
سایپا 1 :: 1 سپاهان
  یکشنبه 03 دی 1396  
فولاد 1 :: 1 پرسپولیس
تراکتورسازی 3 :: 0 استقلال خوزستان
استقلال
4 :: 0 صنعت نفت آبادان
پارس جنوبی جم
0 :: 2 گسترش فولاد

هفته هفدهم

  پنجشنبه 07 دی 1396  
استقلال خوزستان 0 :: 3
استقلال
  جمعه 08 دی 1396  
سیاه جامگان 2 :: 0
سپید رود رشت
پرسپولیس 2 :: 0
تراکتورسازی
گسترش فولاد 0 :: 1
ذوب آهن
پیکان 1 :: 1
پارس جنوبی جم
نفت تهران 1 :: 2
فولاد
سپاهان 4 :: 0
پدیده
صنعت نفت آبادان 3 :: 0
سایپا

 هفته هجدهم

  پنجشنبه 14 دی 1396  
فولاد 1 :: 1
سیاه جامگان
پارس جنوبی جم 0 :: 0
سپاهان
  جمعه 15 دی 1396  
تراکتورسازی 0 :: 0
استقلال
پدیده 1 :: 0
صنعت نفت آبادان
ذوب آهن 2 :: 1
پیکان
سپید رود رشت 1 :: 2
گسترش فولاد
سایپا 3 :: 2
استقلال خوزستان
پرسپولیس 0 :: 0
نفت تهران

 هفته نوزدهم

  پنجشنبه 21 دی 1396  
پیکان 0 :: 0
سپید رود رشت
نفت تهران 2 :: 0
تراکتورسازی
استقلال خوزستان 1 :: 0
پدیده
  جمعه 22 دی 1396  
سیاه جامگان 0 :: 1
پرسپولیس
گسترش فولاد 1 :: 1
فولاد
سپاهان 1 :: 2
ذوب آهن
استقلال 1 :: 1
سایپا
صنعت نفت آبادان 1 :: 1
پارس جنوبی جم

 

کانال تلکرام آرنا نیوز

هفته نهم

  پنجشنبه 20 مهر 1396  
پیکان 1 :: 0
گسترش فولاد
استقلال خوزستان 1 :: 3
پرسپولیس
  جمعه 21 مهر 1396  
سپاهان 2 :: 0
سیاه جامگان
تراکتورسازی 1 :: 1
پارس جنوبی جم
پدیده 2 :: 2
ذوب آهن
سایپا 1 :: 1
سپیدرود رشت
استقلال 0 :: 0
فولاد
صنعت نفت آبادان 1 :: 0
نفت تهران

هفته دهم

  سه شنبه 25 مهر 1396  
نفت 1 :: 0
استقلال خوزستان
  پنجشنبه 27 مهر 1396  
گسترش فولاد 0 :: 0
سپاهان
پیکان 2 :: 1
تراکتورسازی
سیاه جامگان
0 :: 1
صنعت نفت آبادان
سپیدرود رشت 2 :: 1
پدیده
فولاد 1 :: 1
سایپا
  جمعه 28 مهر 1396  
ذوب آهن
0 :: 3
پارس جنوبی
  پنجشنبه 04 آبان 1396  
پرسپولیس 1 :: 0
استقلال

هفته یازدهم

  سه شنبه 09 آبان 1396  
پدیده 2 :: 2
فولاد
سایپا 0 :: 2
پرسپولیس
تراکتورسازی
0 :: 0
ذوب آهن
سپاهان 0 :: 1
پیکان
استقلال 2 :: 0
نفت تهران
  جمعه 28 مهر 1396  
پارس جنوبی جم
3 :: 1
سپیدرود رشت
استقلال خوزستان 2 :: 1
سیاه جامگان
  پنجشنبه 04 آبان 1396  
صنعت نفت آبادان
0 :: 1
گسترش فولاد

 

کانال تلکرام آرنا نیوز

جدیدترین خبرها